11

Fundament

10

Kjeller

9

Fiskedam

8

Bakkenivå detalj

7

Kjeller dekk

6

Vinduskarm

5

Grønt tak

4

Fasade

3

Baderom

2

Balkong

1

Tak